Alle jaarcijfers voor 1 user

Geef id of naam van user en druk ENTER.
Postaantallen per jaar en posities in jaarlijst voor Petzi

2018 2961 571
2019 7523 205

Grafiek van postaantallen