Alle jaarcijfers voor 1 user

Geef id of naam van user en druk ENTER.
Postaantallen per jaar en posities in jaarlijst voor FOKoffieleut

2018 4028 455
2019 7642 202

Grafiek van postaantallen