Alle jaarcijfers voor 1 user

Geef id of naam van user en druk ENTER.
Postaantallen per jaar en posities in jaarlijst voor Amphorapotje

2018 10643 154
2019 30304 021

Grafiek van postaantallen