Alle jaarcijfers voor 1 user

Geef id of naam van user en druk ENTER.
Postaantallen per jaar en posities in jaarlijst voor KennyPowers

2017 01861 872
2018 13390 108
2019 09187 166

Grafiek van postaantallen