Alle jaarcijfers voor 1 user

Geef id of naam van user en druk ENTER.
Postaantallen per jaar en posities in jaarlijst voor Slobeend

2011 00045 11269
2012 04059 00839
2013 04554 00697
2014 06243 00500
2015 07264 00348
2016 08750 00242
2017 09809 00201
2018 12181 00127
2019 11034 00129

Grafiek van postaantallen