Alle jaarcijfers voor 1 user

Geef id of naam van user en druk ENTER.
Postaantallen per jaar en posities in jaarlijst voor Slobeend

2011 0045 11269
2012 4059 00839
2013 4554 00697
2014 6243 00500
2015 7264 00348
2016 8750 00242
2017 9809 00201

Grafiek van postaantallen